Logo Birla Public School , Sri Ganganagar
Birla Public School ,Sri Ganganagar (Raj.)
(A Birla Education Trust Pilani Institution)

For Admission only, Call Us - 9116138852

ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 10 + 2 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬਿਰਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੈ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ. ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਚਾਰਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਫਤਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਧੁਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

BIRLA PUBLIC SCHOOL,Sri GANGANAGAR

10 K.M. MILES STONE SURATGARH ROAD ,RAJASTHAN-335001

A Birla Education Trust Pilani Instituion


Logo Birla Public School , Sri Ganganagar
Birla Public School ,Sri Ganganagar (Raj.)
(A Birla Education Trust Pilani Institution)

0
Copyright© Birla Public School,Sri Ganganagar. All rights reserved.
Designed by : Anil Nanglia ,BSV ,PILANI